Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Kinh tế thị trường, Logistics là chìa khóa để đất nước tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu. Quay lại trong nước, đây chính là ngành nghề hỗ trợ các doanh nghiệp tập trung vào chuyên môn, lĩnh vực có thế mạnh của mình; giảm chi phí đầu tư, quản lý phương tiện, kho bãi, nhân sự. .
 
Trong năm 2020, tỷ trọng đóng góp của Logistics vào GDP đạt 5-6%. Dự tính tốc độ tăng Logistics theo mục tiêu đến năm 2025 đạt 15 - 20%.
 
Việt Nam đang có hơn 30.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực Logistics. Thị trường logistics có sự tham gia của hơn 5.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics 3PL. Trong đó, chiếm 89% là doanh nghiệp trong nước, 10% là doanh nghiệp liên doanh, và 1% là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
 
Cho dù các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ lệ lớn nhưng lại chỉ chiếm khoảng 30% thị phần. Vì thế, để các doanh nghiệp nội địa có đủ sức mạnh cạnh tranh, ngoài việc tháo gỡ các "rào cản" liên quan đến hạ tầng giao thông, chính sách,... thì bản thân danh nghiệp phải tự nâng cao quy trình, chất lượng nhân sự của mình.

Và đây cũng chính là cơ hội để những danh nghiệp như iSolution có thể mở rộng tệp khách hàng ở lĩnh vực 
Logistics. iSolution chuyên cung cấp các giải pháp ICT như thi công mạng, Server, điện, Camera, Wiffi sẽ là đơn vị đồng hành cùng các doanh nghiệp Logistics trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý,...

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại quá trình thi công của các kỹ thuật viên iSolution tại kho của một công ty 
Logistics của người Việt Nam.Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi

Thi công mạng LAN, Camera, điện nhẹ tại Củ Chi