[ TRẢ LỜI ] Server nghĩa là gì?

Nói một cách dễ hiểu nhất thì Server (máy chủ) chính là một thiết bị máy tính được trang bị ở cả phần cứng và phần mềm đặc biệt có thể lưu trữ, xử lý lượng lớn dữ liệu.


Từ các tính năng vượt trội này, trên cùng hệ thống mạng máy tính, Server thực hiện được khả năng cung cấp tài nguyên và lưu trữ thông tin phục vụ các máy tính Client.


Ví dụ: Trong hệ thống mạng LAN (mạng nội bộ của công ty) có 10 máy tính, nếu muốn truy cập và lấy dữ liệu sử dụng từ một nguồn, bắt buộc hệ thống mạng máy tính đó phải có một Sever thực hiện chức năng lưu trữ, phân phối và 20 máy tính kia chính là Client truy cập dữ liệu.


Mặt khác, trong một phòng  với 20 máy tính, nhưng chỉ có 1 máy in, nếu 20 máy tính này làm việc độc lập và bạn muốn thực hiện việc in ấn thì mỗi máy đều phải kết nối trực tiếp với máy in. Đó là chưa kể đến việc còn phải rút ra rút vào dây cáp kết nối. 


Tuy nhiên, khi bạn sử dụng Server thì không cần làm thế, vì chỉ cần kết nối máy in với Server rồi kết nối mạng LAN và thực hiện chia sẻ máy in thì tất cả các máy tính không cần phải in độc lập nữa.
 

Server nghĩa là gì?


Vai trò của Server?


Từ khái niệm ta có thể thấy vai trò chính của Server thực hiện việc lưu trữ, cung cấp và xử lý dữ liệu rồi gửi đến các máy Client liên tục 24/7 thông qua hệ thống mạng LAN hoặc internet. Để thực hiện được vai trò này máy chủ sẽ được thiết kế có đủ khả năng chạy liên tục trong thời gian dài và chỉ khi cần bảo trì mới phải tắt đi.


Căn cứ vào phương pháp chế tạo, Server có 3 loại cơ bản:


Server riêng (Dedicated): Loại Server này  chạy trên phần cứng và có các thiết bị hỗ trợ riêng biệt như CPU, RAM, Card mạng, ổ cứng HDD,... mà các kỹ thuật viên thường gọi máy chủ vật lý. Đối dòng  Server này nếu muốn nâng cấp hoặc thay đổi bắt buộc phải thực hiện trên phần cứng và việc này đòi hỏi phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm.


Server ảo (Virtual Private Server – VPS): Đây là loại Server được tách từ máy chủ vật lý Dedicated theo phương pháp công nghệ ảo hóa. Do vậy chỉ từ 1 Server vật lý người dùng có thể tách ra thành nhiều máy chủ ảo khác nhau, nhưng vẫn đảm bảo có thể lưu trữ và chia sẻ tài nguyên tốt.


Server đám mây (Cloud Server): Đây là dòng Server được kết hợp từ nhiều máy chủ vật lý với hệ thống lưu trữ SAN. Và Server đám mây được thiết lập trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây.


Hy vọng một vài thông tin trên đây có thể giúp bạn hiểu hơn về khái niệm Server cũng như vai trò của nó.