Tạo Password Reset Disk Windows 10

USB Password Reset Disk Windows 10 sẽ giúp bạn có thể tạo một mật khẩu mới để truy cập máy tính nếu không may quên mất mật khẩu.

CÁCH TẠO USB PASSWORD RESET DISK WINDOWS 10
 
Trước khi bắt đầu quá trình tạo Password Reset Disk Windows 10 iSolution xin được gửi đến bạn một số lưu ý.

1./ Password Reset Disk mà bạn tại cho mật khẩu hiện tại có thể áp dụng sử dụng cho việc reset lại mật khẩu sau khi bạn cập nhật hoặc thay đổi mật khẩu. Đồng nghĩa là bạn không phải tạo Password Reset Disk mỗi khi muốn thay đổi mật khẩu.

2./ Password Reset Disk mà bạn tạo cho một tài khoản cụ thể không thể sử dụng để reset lại mật khẩu cho một tài khoản khác. Nếu có nhiều tài khoản bạn hãy tạo các Password Reset Disk riêng cho chúng.

Phần 1: Cách tạo USB Password Reset Disk Windows 10

Bước 1: Đầu tiên cần cắm USB mà bạn muốn Password Reset Disk vào máy tính.

Bước 2: Gõ lệnh Create a password reset disk trong menu Start => Nhấn Enter để mở trình hướng dẫn tạo Password Reset Disk.


Bước 3: Khi Forgotten Password Wizard chạy hãy nhấn vào nút Next.


Bước 4: Chọn USB muốn sử dụng để tạo Password Reset Disk Windows 10.


Bước 5: Nhập mật khẩu của tài khoản hiện tại => Rồi nhấn vào nút Next.


Bước 6: Tiếp theo hãy nhấp vào nút Next sẽ bắt đầu tạo Password Reset Disk cho tài khoản.


Bước 7: Nhấp vào nút Finish để đóng trình hướng dẫn nếu thấy thông báo “Completing the forgotten password wizard” xuất hiện trên màn hình.


Phần 2: Cách sử dụng USB Password Reset Disk Windows 10

Bước 1: Cắm USB vừa tạo Password Reset Disk Windows 10 thành công vào máy tính mà bạn đã quên mật khẩu.

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập hãy thực hiện việc đăng nhập dù bạn không còn nhớ mật khẩu là gì. Lúc này màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi với dòng chữ Reset Password hiện lên.

Bước 3: Chọn vào Reset Password trên màn hình => Lúc này cửa sổ Password Reset wizard sẽ hiển thị => Hãy nhấn vào vào Next.

Bước 4: Cửa số tiếp theo cần chọn vào đúng ổ USB Password Reset Disk => Chọn Next.

Bước 5: Khung Type a new password giúp bạn tạo mật khẩu mới và khung Type the password again to confirm giúp bạn xác nhận mật khẩu mới đó.

Bước 6: Phần Type a new password hint chính là nơi gợi ý giúp bạn nhớ lại mật khẩu của mình.

Bước 7: Tạo xong mật khẩu mới hãy nhấn vào Next.

Bước 8: Chọn vào Finish để đóng cửa sổ Password Reset Wizard và kết thúc quá trình Reset mật khẩu.

iSolution – Chuyên cung cấp dịch vụ sửa máy tính tại nhà chúc bạn thực hiện thành công!