Hướng dẫn Remote Desktop Win 10

Những nội dung hướng dẫn Remote Desktop Win 10 trong bài viết sau sẽ giúp bạn có thể kết nối máy tính từ xa để sử dụng dữ liệu khi cần thiết.

HƯỚNG DẪN REMOTE DESKTOP WIN 10 ĐƠN GIẢN
 

Remote Desktop cho phép máy tính của bạn có thể kết nối từ xa bằng giao thức RDP. Cụ thể thì ính năng remote desktop khá giống với chương trình teamviewer mà bạn vẫn thường hay sử dụng. Tuy nhiên Remote desktop chỉ cho phép người dùng chỉnh sửa công việc, lấy dữ liệu giữa một máy này và một máy tính khác nhưng nó không cho phép thiết lập được một cuộc họp hội thảo từ xa giống như teamviewer được.

Hầu hết các phiên bản hệ điều hành Win downs đều được tích hợp sẵn và việc của bạn cần làm là hãy kích hoạt nó lên, sau đó tiến hành Remote Desktop.

Phần 1: Kích hoạt Remote Desktop

Mặc định Remote Desktop Protocol trên hệ điều hành Win 10 sẽ không được kích hoạt sẵn trên hệ thống của máy tinh, do đó bạn phải tiến hành kích hoạt.

Bước 1: Vào Start rồi nhập từ khóa Allow remote access vào trong khung Search => Sau đó chọn Allow remote access to your computer từ danh sách kết quả tìm kiếm.


Bước 2: Cửa sổ System Properties hiển thị bạn hãy chuyển qua Remote và chọn Allow remote connections to this computer => Sau đó đánh tích chọn vào mục Network Level Authentication để có thể đảm bảo vấn đề bảo mật an toàn hơn.


Bước 3: Nhấn vào OK để kích hoạt Remote Desktop Protocol trên máy tính Windows 10 hoàn tất.

Phần 2: Sử dụng Remote Desktop

Bước 1:
Bật Remote Desktop trên cả máy truy cập và bị truy cập.

Bước 2: Kết nối hai máy vào cùng mạng LAN hoặc Wifi.

Bước 3: Lấy tên hay xem IP của máy tính cần kết nối.

Bước 4: Nhập Remote Desktop Connection vào thanh tìm kiếm trên máy tính cần truy cập để mở trình kết nối trên máy tính.


 
Bước 5: Nhập địa chỉ IP của máy tính bị truy cập vào máy tính cần truy cập.


Bước 6: Như hình thi máy tính truy cập sẽ nhìn thấy máy tính bị truy cập.


Trường hợp máy bị truy cập có mật khẩu buộc bạn phải tiến hành đăng nhập mật khẩu để truy cập vào máy.


Bước 7: Bạn nhấn Yes để chấp thuận nếu tên máy đúng là thiết bị bạn đang kết nối tới khi một cảnh báo hiện ra.


Bước 8: Khi kết nối hoàn thành, 1 cửa sổ hiển thị có địa chỉ IP/tên máy bị truy cập ở trên cùng trên máy tính triy cập, như vậy máy tính bị truy cập sẽ bị tạm khóa. Trong trường hợp muốn ngắt kết nối, bạn chỉ cần nhấn vào chữ x trên thanh màu xanh là đã có thể tắt đi.

iSolution chúc bạn thực hiện thành công!