- COMMSCOPE Category 5E Patch Panel, Unshielded, 48-Port, SL (PNL.48PT, CAT5E, SL SERIES)
- Patch Panel  Cat 5E SL Series COMMSCOPE vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 5E của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class E. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 - Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)
- COMMSCOPE Cat 5E SL Series Patch Panels 48 port
- Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra
- COMMSCOPE Cat 5E Patch Panels được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu.  Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết
- Được bấm đầu với công cụ COMMSCOPE SL Series Termination
- Cat 5E patch panel 48-port cao 2U với mã màu T568A hoặc T658B đầu RJ45 8-position
- Connector housing Interface (6-Pack Module): Hợp chất Polyester màu đen
- Panel: Bằng thép, vỏ màu đen
- Hàng chính hãng COMMSCOPE
Tính năng nổi bật - COMMSCOPE Category 5E Patch Panel, Unshielded, 48-Port, SL (PNL.48PT, CAT5E, SL SERIES)
- Patch Panel  Cat 5E SL Series COMMSCOPE vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 5E của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class E. Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 - Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)
- COMMSCOPE Cat 5E SL Series Patch Panels 48 port
- Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra
- COMMSCOPE Cat 5E Patch Panels được thiết kế với 6 cổng trên 1 modules, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu.  Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết
- Được bấm đầu với công cụ COMMSCOPE SL Series Termination
- Cat 5E patch panel 48-port cao 2U với mã màu T568A hoặc T658B đầu RJ45 8-position
- Connector housing Interface (6-Pack Module): Hợp chất Polyester màu đen
- Panel: Bằng thép, vỏ màu đen
- Hàng chính hãng COMMSCOPE