- COMMSCOPE Category 5E Patch Panel, Unshielded, 24-Port, SL (PNL.24PT, CAT5E, SL SERIES)
- Patch Panel 110Connect Category 5e COMMSCOPE vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 5e của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class E
- Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)
- Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra
- Khối 110Connect Patch Panel tương thích với chuẩn 110 và bấm đầu với công cụ bấm dây đơn hay bấm 1 lần 5 đôi dây
- COMMSCOPE Category 5e 110Connect Patch Panels được thiết kế với 6 cổng trên 1 module, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu.  Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết
- COMMSCOPE Patch Panels mount có chuẩn 19” rack
- Patch panel 24-port cao 1U với mã màu T568A hoặc T658B đầu RJ45 8-position
- Điểm tiếp xúc trên Jack - Phosphorous bronze được mạ vàng với đô dày 1.27µm
- Panel: Bằng thép, vỏ màu đen
- Hàng chính hãng COMMSCOPE
Tính năng nổi bật - COMMSCOPE Category 5E Patch Panel, Unshielded, 24-Port, SL (PNL.24PT, CAT5E, SL SERIES)
- Patch Panel 110Connect Category 5e COMMSCOPE vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất chuẩn Cat 5e của TIA/EIA 568-B.2 và ISO/IEC 11801 Class E
- Chúng thỏa mãn tất cả các yêu cầu hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps ATM, 100 Mbps TP-PMD, ISDN, video dạng digital hay analog, digital voice (VoIP)
- Nhãn màu hỗ trợ đấu dây theo cả 2 chuẩn T568A và T568B, rất thuận tiện cho việc lắp đặt và kiểm tra
- Khối 110Connect Patch Panel tương thích với chuẩn 110 và bấm đầu với công cụ bấm dây đơn hay bấm 1 lần 5 đôi dây
- COMMSCOPE Category 5e 110Connect Patch Panels được thiết kế với 6 cổng trên 1 module, nó cho phép dán nhãn 9mm và 12mm hoặc là các biểu tượng màu.  Những module 6 cổng RJ45 này cũng có thể được thay thế khi cần thiết
- COMMSCOPE Patch Panels mount có chuẩn 19” rack
- Patch panel 24-port cao 1U với mã màu T568A hoặc T658B đầu RJ45 8-position
- Điểm tiếp xúc trên Jack - Phosphorous bronze được mạ vàng với đô dày 1.27µm
- Panel: Bằng thép, vỏ màu đen
- Hàng chính hãng COMMSCOPE